RSS
Container Icon

TAWASULAN LENGKAP


TAWASUL
Apakah yang dimaksud doa tawasul ?
Tawasul adalah berdoa kepada Allah dengan melalui wasilah (perantara). Salah satu landasannya adalah :
    Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah Kepada Allah dan carilah jalan (wasilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, .... (QS. 5:35)
Bagaimana contohnya ?
Misalnya dalam doa Dluha : .... Allahuma in kaana rizka fis samaa fa anzilhu, wa inkaana fil ardli fa akhrijhu.... bihaqi dhuha-ika, wa quwatika, wal qudratika ... ( Ya Allah jika rizki di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah ... dengan haq dhuha-Mu,  kekuatan-Mu, kekuasaan-Mu, .....)
Dalam shalawat badar : .... tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri, Ya Allah (... Kami bertawasul dengan bismillah dan petunjuk rasulillah, dan seluruh mujahidin di jalan Allah pada perang Badar)
Bagaimana hukumnya ?
Hukumnya sunah, kecuali kepada orang yang sudah meninggal (dalam contoh di atas Mujahidin badar) terdapat ikhtilaf. Ada yang melarang, sedang yang lain boleh/sunah.
Dalam doa tawasul bisa siapa saja ?
Tawasul yang disepakati ulama adalah :
 1. Dengan Asma-asma dan kekuasaan Allah (7:180), sebagaimana doa dluha
  Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna  itu (7:180)
 2. Dengan amal shalih
  (HR Bukhari Muslim, ttg. 3 orang yang tertutup dalam gua, masing-masing berdoa dengan menyebut amal shalih masing-masing)
 3. Dengan orang shalih yang masih hidup
  (HR Bukhari ttg. shalat minta hujan di zaman Khalifah Umar ra, beliau bertawasul melalui paman Nabi, Abbas ra)
Sedang yang diperselisihkan adalah bertawasul kepada orang shalih/Nabi yang sudah meninggal.
Pendapat pertama : boleh/sunah bertawasul kepada Nabi/wali/orang shalih meski sudah meninggal
Alasan :
Orang shalih meski sudah meninggal pada hakikatnya tidak meninggal, sebagaimana :
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup , tetapi kamu tidak menyadarinya. (QS. 2:154)
Berbagai hadis/riwayat tentang tawasul, misalnya hadis tentang orang buta yang mengadu kepada Khalifah Usman kemudian mendatangi salah seorang sahabat, oleh sahabat tersebut diajari doa untuk bertawasul kepada Nabi saw
Di samping itu tidak ada larangan dari Rasulullah saw
pendapat kedua : tidak boleh
Alasan :
Orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak bisa mendengar. Hal ini bisa mengarah kepada Syirk
Beberapa pandangan yang salah :
 • Tawasul itu Syirk, karena meminta kepada selain Allah. Padahal kita tidak boleh meminta kepada selain Allah:
  ... dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan . (QS. 1:5 )
  Bantahan:
  Jika yang dimaksud tawasul adalah memohon kepada Nabi/orang shaleh, tentu benar... Tetapi tawasul sebenarnya adalah memohon hanya kepada Allah juga, hanya memakai wasilah/perantara kepada Nabi, orang shaleh, amal shaleh, yang memang diperintahkan
 • Tawasul adalah syirk, karena seperti tindakan orang musyrik Mekah, ketika menyembah kepada berhala-berhala, mereka mengatakan bahwa berhala itu untuk mendekatkan kepada-Nya sedekat-dekatnya...
  Bantahan:
  Tawasul sangat berbeda tindakan tersebut, karena tawasul tidaklah menyembah/beribadah/qurban untuk Nabi, dll. sebagaimana kaum musyrik menyembah berhala mereka.
  Tawasul hanyalah perantara untuk menguatkan doa kita saja kepada Allah

TAWASULAN LENGKAP
BIRIDLOHI LILLAHI TA’ ALA ALFATEHAH……1x
ILA HADROTI NABIYYIL MUSTHOFA MUKHAMMADIN SHOLALLOHU ALAIHI WASSALAM WAAZWAJIHI WADZURIYATIHI WA AHLI BAITIHI AJMAIN SYAIULILLAHI LAHUM,AL FATEHAH…1x
KHUSUSHON TSUMMA TSADAATINAA WAMAWA LINAA WA A-IMATINA SHOKHABATI ABU BAKAR,UMAR,USMAN, WA- ALI WAILAA BAQIYATISHOKHABATI WAQOROOBATI WATTABI-INA WA TAA BI-‘ITTABI’IINA LAHUM BI IKHSANIIN ILAA YAUMIDDIIN SYAIULILLAHI LAHUM,AL FATEHAH….
KHUSUSHON ILLA ARWAKHI AMBIYAI WAL MURSALIIN KHUSUSHON NABIYULLOH
ADAM,NUH,IBROHIIM,MUSA ,DAWUD,SULAIMAN,YUSUF, YUNUS,ZAKARIA WA ISA ALAIHISSALAM SYAIULILLAHILLAHUM,AL FATEHAH…….1x
BUMUKJIZATI SAYYIDIINA KHIDIR ALAIHISSALAM,WABIRBAKATI SAYYIDIINA KHIDIR ALAIHISSA
LAM,WARUKHII NABI KHIDIR ALAIHISSALAM, AL FATEHAH…1x
Khushushon malaikatul muqorobbin:
Jibril,mikail,isrofil,izroil,munkar,nakir,rokib,atid,malik,ridwan,qosim,rokmaniyah, wa malaaikati rukhaniyah ,malaikatu arruman wal malaikatul jannah ajma’in wa malaikatul arsyil ‘adziim wa malaikati minassamawati wal ardli ajmain syaiulillahilahum,al fatehah……1x
WA KHUSUSHON IMAM SYAHIDIIN WA SHOLIKHIIN IMAM ROQIBUN ILAL ARDLI MINAL AWWALI WAL AKHIRIIN AHLI SILSILATHIM,KHUSUSHON
- Imam ali abi tholib al murtadlo
- Imam hasan bin ali al mujtaba
- Imam husain bin ali as syahid
- Imam ali bin husain assajad
- Imam muhammad bin ali al baqir
- imam ja’far bin muhammad as shodiq
- Imam muusa bin ja’far al kadziim
- Imam ali bin muusa arridlo
- Imam ali bin muhammad al hadi
- Imam hasan bin ali askari
- Imam muhammad bin hasan al mahdi
Syaiulillahilahum alfatehah…………1x
Khusushon ila hadroti syeukhuna sofyan al sauri,al fatehah……1x
Khushushon birukhaniyati syeikh an nariyah,al fatehah…..1x
KHUSUSHONILAA ARWAKH A-I-MATIL MUJTAHIDIINA WA MUQOLIDIHIM FIDDIIN,WAL-ULAMAA-I ROSYIDIIN WAL-QUROO-IL MUKHLISHIIN,WA AHLI TAFSIR WAL MUKHADITSIIN,WA SAA-IRISSADAATISSHUFIYATIL MUKHAQIQIIN,WA ILAA ARWAKHI KULLI WALIYYIIW WAWALIYATI WAMUSLIMIINA WAMUSLIMAAT MIMASYARIQIL ARDLI WALMAGHRIBIHA WAMIY YAMINIHA ILAA SYIMALIHA SYAI-U-LILLAHI LAHUM ,AL FATEHAH…..1X
Khushushon ahli silshilati thoriqoh qodiriyah wanaqsabandiyah wajami’il ahli thuruqi
Khushushon ila khadroti sulthon auliya qutubul ‘alamiin arrobaniyah sayyid syeikh abdul qodir al jailani qodoshollohu sirrohu ,sayyid syeikh abu qosiim al junaid al baghdadi, sayyid syeikh ma’rufil kharki,sayyid syeikh hasan basri, sayyid syeikh ja’far shodiq ,assayid syeikh abi yusuf al khamdani sayyid sayyid syeikh abu yajid al busthomi, , assayid syeikh baha-udin an naqsabandii ,sayyid syeikh akhmad khotib sambas ibnu abdul ghofaar ,sayyid syeikh abdul kariim banten,syeikh ahmad tolha kali sapu cirebon,sayyid syeikh abdulloh mubarok bin nur muhammad,khusushon syeikh kutubil robbani sayyid syeikh ahmad shohibul wafa tajul arifiin,wa khusushon al akbar ustadz muhammad ali hanafiyah wu furu-ihim wa ahli silsilatihiim wal ‘akhidziina ‘nhum syai-ul lillahillahumul, al fatehah…..1x
Wa khusushon jami’il auliya sholikhiin al qutub robbaniyah Ila ahyat ilal ardli wal maghribiha ,wamiyyaminiha ilaa syimaliha syaiulillahillahum,al fatehah…………1x
Khusushon arwakhi sayyid syeikh ahmad hasan assadzili rodliyollohu anhu,al fatehah….1x
Khushushon arwakhi sayyid abu mansyur al halajj,al fatehah……..1x
Khusushon arwakhi sayyid lemah abang aw asmain syeikh siti jenar,al fatehah….7x
Khusushon arwakhi syeikh subakir,al fatehah….1x
Khusushon arwakhi syeikh ahmad as sanusi,al fatehah…..1x
Khusushon jamiatul walisongo pemangku tanah jawa,al fatehah….1x
Khusushon …………….(sebut waliyulloh yang berdomisili di daerah anda)misal daerah jawa barat siapa,jawa tengah siapa,sumatra siapa,kalimantan ,sulawesi dll siapa anda sebutkan semua ….1x,khusus jawa timur tawasulnya seperti ini:
Khusushon ila arwakhi mbah kholil bangkalan,al fatehah….1x
Khusushon ila arwakhi kyai muhajir pare kediri,kyai hasim asyari tebu ireng jombang ,kyai as’ad syamsul arifiin situbondo,kyai hamid pasuruan,kyai fatulloh mangunsari nganjuk,mbah kyai ali mas’ud pagerwojo sidoarjo,gus mik lirboyo kediri,gus maksum lirboyo kediri,kyai abdurrahman wahid jombang,khusushon kyai usman jatipurwo surabaya,wakhusushon kyai asrori al ishaqi,al fatehah….1x
Khushushon abi wal umi(sebut nama bapak dan ibu)baik yang masih hidup atau telah wafat ….1x
Khususushon jami’il minal ikhwanul wal akhwaat muslimiin walmuslimaat ila akhyat munhum wal amwaat ,al fatehah………..1x
Khusushon ila arwakhi ahli silsilah baiti annii(sebutkan nama seluruh kakek,nenek,buyut yang telah meninggal dunia)allummagfirlaha,waghfirlahum,waghfirlahumma,al fatehah…1x
Khushushon nama istri ,anak,saudara kandung,ipar,pacar,mertua,al fatehah… 1x
Khushushon guru spritual yang masih hidup baik di kalangan ustadz,habiib,al fatehah…1x
Khusushon nama anda sendiri…..1x
Ini adalah serangkaian tawasul yang saya bacakan tiap hari kamis malam jum’at
Untuk selebihnya jika sedulur ada yang lebih baik dari saya bisa diamalkan menurut kyakinan sedulur sendiri,amiin bibarokatil al fatehah…..

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

0 komentar:

Post a Comment